Prihlásenie sa do systému

Po prihlásení si môžeš stiahnuť zadania domácej úlohy.
 

Prečo sa potrebujem prihlásiť

Určite preto, aby si nám na teba nechal kontakt a dal nám vedieť o tvojich úspechoch v súťažiach.

Cez tvoje konto tu budeš vypĺňať aj domáce kolo (ak bude bežať). Až po prihlásení do portálu sa sprístupní možnosť zobraziť a vyplniť test. Po prihlásení stačí kliknúť na text "Navštíviť svoj profil" v ľavej časti stránky.

Prihlasovacie údaje (prezývku a heslo) si vyplň pri zaregistrovaní do súťaže (kliknite na linku "Zaregistrovať do systému" v ľavej časti stránky). Odporúčame si prezývku aj heslo zapísať a uschovať, aby si ich nezabudol.