Zakladné informácie

Všetko čo potrebujete vediet na prihlasenie do systemu
 

Medzinárodná olympiáda mladých vedcov (IJSO)

je súťaž z fyziky, chémie a biológie určená pre žiakov s vekom do 16 rokov. Zapojiť sa môžu všetci žiaci, ktorí v roku 2023 ešte nedosiahnu vek 16 rokov (narodení 1. 1. 2008 alebo neskôr). Nezáleží pri tom, či študujú na základnej alebo strednej škole. Súťaž po organizačnej stránke zabezpečuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže, ktorý aj hradí všetky náklady spojené s výberovým procesom a cestou na medzinárodné kolo.

Žiaci musia preukázať vedomosti zo všetkých troch oblastí, čím je táto súťaž osobitá. Na druhej strane je odmenou možnosť reprezentovať Slovensko na medzinárodnom kole. 

Najväčšiu šancu uspieť v súťaži majú samozrejme tí žiaci, ktorých talent sa už prejavil úspechmi v iných súťažiach z fyziky, chémie alebo biológie, preto súčasťou prihlášky je aj časť venovaná doterajším úspechom.

Rámcový harmonogram súťaže

 

Registrácia do súťaže

Aby si sa kvalifikoval do súťaže, vyplň elektronicky prihlášku a rieš domáci experiment. Viac informácií nájdete na stránke kvalifikácie