Linky

 

Noviny a tlač o IJSO na Slovensku

Tu uvádzame odkazy na niektoré informácie o súťaži IJSO na Slovensku, ktoré zverejnili slovenské noviny.