O súťaži

Od roku 2004 sme získali 45 medailí na medzinárodnom kole IJSO!
 

Celoštátne kolo olympiády mladých vedcov 2019

 

Celoštátne kolo Olympiády mladých vedcov (CK IJSO) sa uskutoční v termíne 12.-14. 6. 2019 v priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, v Bratislave. Dúfame, že sa nám aj v tomto roku podarí privítať na ňom šikovných a motivovaných žiakov so záujmom o fyziku, chémiu či biológiu.

Žiaci, ktorí sa na CK IJSO kvalifikujú, budú mať možnosť zmerať si svoje sily v riešení teoretických aj experimentálnych úloh v priestoroch profesionálnych laboratórií. Najlepší riešitelia postúpia do výberových sústredení pre medzinárodné kolo IJSO, ktoré sa tento roku bude konať v exotickom a luxusnom Katare!

Prihlasovanie

Súťažiaci sa na CK IJSO kvalifikujú ziskom dostatočného počtu kvalifikačných bodov, ktoré sa v tomto ročníku dajú získať dvoma spôsobmi:

  • Na základe svojich doterajších úspechov v súťažiach vo fyzike, chémii a biológii, ktoré uvedú do prihlasovacieho formulára do 30. 4. 2019.
  • Vyriešením školského experimentu a následným zaslaním riešení do 30. 4. 2019. Do riešenia experimentu sa najskôr musí prihlásiť učiteľ cez formulár pre školský experiment do 31. 3. 2019. Takto prihláseným záujemcom následne zdarma pošleme inštrukcie a materiál pre experiment.

Získať kvalifikačné body je možné oboma spôsobmi. Pravidlá udeľovania kvalifikačných bodov pre kvalifikáciu do CK IJSO nájdete v časti Pravidlá súťaže. Prihlasovanie je otvorené do 30. 4. 2019.

Pravidlá IJSO

Súťaž je určená všetkým žiakom do 16 rokov (presnejšie tým, ktorí svoje 16. narodeniny oslávia neskôr ako 31. 12. 2019). Podrobné pravidlá, podľa ktorých budeme následne žiakov vyberať nájdete v časti Pravidlá súťaže.

Typické úlohy CK IJSO

Ak chcete získať prehľad o úlohách, aké sa väčšinou na CK IJSO vyskytujú, môžete získať prehľad v sekcii Typické úlohy.

Miesto konania a program

CK IJSO sa uskutoční v termíne 12.-14. 6. 2019 na FMFI UK, v Bratislave. Detailnú pozvánku pošleme súťažiacim, ktorí sa na CK IJSO kvalifikujú dostatočným počtom kvalifikačných bodov, v prvej polovici mája.

V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať martin.chudjak@ijso.sk.