O súťaži

Od roku 2004 sme získali 51 medailí na medzinárodnom kole IJSO!
 

Kvalifikácia na 1. výberové sústredenie olympiády mladých vedcov 2021

 

1. výberové sústredenie Olympiády mladých vedcov (1. VS IJSO) sa predbežne uskutoční 16. - 18.6. 2021 (samozrejme, ak to prebiehajúca pandemická situácia dovolí). Súčasťou prípravy na 1. VS IJSO bude domáci experiment, ktorý žiaci so záujmom o fyziku, chémiu či biológiu môžu riešiť doma. Jeho zadanie nájdete nižšie. Na základe výsledkov experimentu a účasti žiakov na predmetových súťažiach pozveme najlepších riešiteľov na 1. výberové sústredenie. Najlepší riešitelia následne absolvujú online letnú prípravu a budú pozvaní na 2. výberové sústredenie v septembri, na ktorom budeme vyberať šesticu reprezentujúcu Slovensku na medzinárodnom kole IJSO v Spojených arabských emirátoch!

Prihlasovanie

Súťažiaci sa na 1, výberové sústredenie kvalifikujú ziskom dostatočného počtu kvalifikačných bodov, ktoré získavajú na základe svojich doterajších úspechov v súťažiach vo fyzike, chémii a biológii, ktoré uvedú do prihlasovacieho formulára do 23. 5. 2021 a bodov získaných za domáci experiment.

Pravidlá udeľovania kvalifikačných bodov pre kvalifikáciu na 1. VS IJSO nájdete v časti Pravidlá súťaže.

Zadania domáceho experimentu nájdete tu: Domáci experiment
Vyplnený odpoveďový hárok nám zasielajte na adresu dusan.kavicky@ijso.sk taktiež do 23. 5. 2021.

 

Pravidlá IJSO

Súťaž je určená všetkým žiakom do 15 rokov vrátane (presnejšie tým, ktorí svoje 16. narodeniny oslávia neskôr ako 31. 12. 2021). Podrobné pravidlá, podľa ktorých budeme následne žiakov vyberať, nájdete v časti Pravidlá súťaže.

Typické úlohy 1. VS IJSO

Ak chcete získať prehľad o úlohách, aké sa väčšinou na 1. VS IJSO vyskytujú, môžete získať prehľad v sekcii Typické úlohy.

V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať dusan.kavicky@ijso.sk.