Linky

 

Televízie o IJSO na Slovensku

Tu uvádzame odkazy na niektoré informácie o súťaži IJSO na Slovensku, ktoré zverejnili slovenské televízie.