O súťaži

Od roku 2004 sme získali 51 medailí na medzinárodnom kole IJSO!
 

Harmonogram súťaže

  • marec/apríl               Domáci experiment IJSO + kvalifikačné kolo (ak tento rok prebieha)
  • máj                           Pozývanie riešiteľov domáceho kola a olympiád na 1. výberové sústredenie
  • jún                            1. výberové sústredenie IJSO
  • leto                           Letná príprava žiakov
  • september                2. výberové sústredenie IJSO
  • december                 Medzinárodné kolo IJSO 

Inštrukcie k registrácii do súťaže nájdete v časti kvalifikácia do aktuálneho ročníka.