O súťaži

Od roku 2004 sme získali 42 medailí na medzinárodnom kole IJSO!
 

Harmonogram súťaže

Typický harmonogram súťaže si ukážeme na príklade roke 2016/2017.

  • apríl 2017                 Domáce kolo IJSO (ak tento rok prebieha)
  • máj 2017                  Pozývanie riešiteľov domáceho kola a olympiád na 1. výberové sústredenie
  • koniec mája 2017     1. výberové sústredenie IJSO
  • leto 2017                  Letná príprava žiakov
  • september 2017       2. výberové sústredenie IJSO
  • december 2017        Medzinárodné kolo IJSO