O súťaži

Od roku 2004 sme získali 45 medailí na medzinárodnom kole IJSO!
 

Harmonogram súťaže

Typický harmonogram súťaže si ukážeme na príklade roke 2016/2017.

  • apríl                         Domáce kolo IJSO (ak tento rok prebieha)
  • máj                          Pozývanie riešiteľov domáceho kola a olympiád na 1. výberové sústredenie
  • koniec mája             1. výberové sústredenie IJSO
  • leto                           Letná príprava žiakov
  • september                2. výberové sústredenie IJSO
  • december                 Medzinárodné kolo IJSO