O súťaži

Od roku 2004 sme získali 45 medailí na medzinárodnom kole IJSO!
 

Vek súťažiacich

Súťaž je určená pre žiakov s vekom do 16 rokov. To znamená, že v kalendárnom roku konania súťaže (medzinárodné kolo sa koná tradične v decembri) nesmie žiak ešte osláviť 16-te narodeniny. Nezáleží ale na tom, či je žiak študentom základnej alebo strednej školy.

 

Spôsob registrácie žiakov

Domáce kolo sa tento rok nekoná. Prvým kolom súťaže je celoštátne kolo (formálne 1. výberové sústredenie). Žiaci sa registrujú prostredníctvom dotazníka, ktorý je po spustení nového ročníka dostupný v príslušnom ozname v aktualitách.

Žiakov pozývame na základe úspechov dosiahnutých v predmetových olympiádach, korešpondenčných seminároch, prípadne iných súťažiach zameraných na prírodné vedy. Za ich jednotlivé výsledky vo vybraných súťažiach sú im body pridelené podľa nasledovného kľúča.

Fyz kraj: (1. Miesto - 3. Miesto - 40b, úspešný riešiteľ 30b)

Fyz okres: (1. Miesto - 3.miesto 20b, úspešný riešiteľ 15b)

Ch kraj:  (1. Miesto - 3. Miesto - 40b, úspešný riešiteľ 30b)

Ch okres: (1. Miesto - 3.miesto 20b, úspešný riešiteľ 15b)

Bio kraj:  (1. Miesto - 3. Miesto - 25b, úspešný riešiteľ 20b)

Bio okres: (1. Miesto - 3.miesto 15b, úspešný riešiteľ 10b)

Korešpondenčný seminár 1-3 miesto: 40b

Korešpondenčný seminár 4-10 miesto: 20b

Korešpondenčný seminár 11-20 miesto: 10b

Žiaci, ktorý sa zúčastnili inej súťaže z oblasti prírodných vied, ktorá nie je uvedená vyššie, majú možnosť nám napísať o svojich ďalších úspechoch na takýchto súťažiach. Hodnotenie v tomto prípade zvolíme podľa nášho uváženia, avšak za všetky dodatočné aktivity žiak môže dostať maximálne 20b.

Žiaci, ktorí sa zúčastnili 2. výberového sústredenia (v septembri) v predchádzajúcom ročníku, sú na 1. výberové sústredenie pozvaní automaticky.

Predpokladaná hranica pre prijatie na CK je 30 bodov. Určite sa však neváhajte prihlásiť aj ak ste boli úspešný čo i len na jednom okresnom kole z jednej súťaže. 

 

Registrácia súťaže: tu