Kontaktné informácie

V prípade potreby nás kontaktujte!
 

Organizátori IJSO na Slovensku

 

doc. RNDr. František Kundracik, PhD. hlavný koordinátor  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave kundracik@fmph.uniba.sk
doc. Martin Plesch, PhD. zástupca koordinátora DCPS, Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava plesch@savba.sk
doc. PaeDr. Klára Velmovská, PhD.  fyzika Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave klara.velmovska@fmph.uniba.sk
Michaela Rusnáková biológia Přírodovědecká fakulta UK v Praze michaela.rusnakova@ijso.sk
Ing. Zuzana Magyarová chémia Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave zuzana.magyarova@ijso.sk

 


Kontaktný formulár