O súťaži

Od roku 2004 sme získali 51 medailí na medzinárodnom kole IJSO!
 

Celoštátne kolo IJSO 2024 


Celoštátne kolo Olympiády mladých vedcov prebiehalo od 26. do 31. mája na pôde FMFI a PriF UK v Bratislave. Talentovaní žiaci z celého Slovenska si zmerali sily z teoretických aj laboratórnych úloh z fyziky, biológie a chémie. Na základe výsledkov testov sme vybrali desať postupujúcich na výberové kolo. Počas celoštátneho kola sme tiež spravili veľa pekných fotiek

Prihlasovanie na školské kolo IJSO 2024 je spustené


Vašich talentovaných študentov môžete na školské kolo IJSO 2024 prihlásiť cez Edupage. Na nasledujúcich odkazoch nájdete návod pre učiteľa na registráciu súťažiacich cez EduPage. Online test bude prebiehať v utorok 19. marca 2024 v čase od 09:00 do 12:15. Svojich žiakov môžete registrovať do začiatku testu. Test prebieha online formou, pri ktorej sú priebežne zaznamenávané odpovede žiakov v teste. Systém eviduje, ako žiak pri riešení testu postupuje, kedy a ako zadáva odpovede. Na základe týchto dát máme nástroj na porovnanie dvoch súťažných kódov a vieme odhaliť nekorektné správanie žiakov. V takomto prípade budú žiaci zo súťaže vylúčení.