O súťaži

Od roku 2004 sme získali 51 medailí na medzinárodnom kole IJSO!
 

Pravidlá súťaže IJSO na SlovenskuVek súťažiacich

Súťaž IJSO je určená pre žiakov do veku 16 rokov. Presnejšie, súťažiaci nesmú osláviť 16-te narodeniny v žiadnom z mesiacov kalendárneho roka konania medzinárodného kola IJSO (koná sa tradične v decembri). Pre IJSO 2024 to znamená, že súťažiaci musia byť narodení 1. 1. 2009 a neskôr. Nezáleží však na tom, či je súťažiaci žiakom základnej alebo strednej školy.

Kolá súťaže v školskom roku 2023/2024

Prvým kolom súťaže je školské kolo v podobe online testu. Úspešným riešiteľom školského kola bude zaslaná experimentálna úloha. Na základe výsledkov školského kola a experimentu budú žiaci pozývaní na celoštátne kolo. Najlepší riešitelia absolvujú letnú prípravu a budú pozvaní na výberové sústredenie v septembri. Záujem zúčastniť sa kvalifikačného kola môže prejaviť každý žiak. Žiaka do kvalifikačného kola registruje poverený učiteľ na škole prostredníctvom Edupage do 19.3.2024 09:00.

Pravidlá prideľovania kvalifikačných bodov pre celoštátne kolo 2024

Kvalifikovať sa na celoštátne kolo možno úspešným vyriešením školského kola a experimentálnej úlohy. Na celoštátne kolo pozveme riešiteľov, ktorí sa umiestnili najlepšie v celkovom poradí, a tých ktorí excelovali buď experimentálnej alebo testovej časti (maximálne však 2 z jednej školy).

Schválenie organizačného poriadku Ministerstvom školstva: tu