O súťaži

Od roku 2004 sme získali 51 medailí na medzinárodnom kole IJSO!
 

Pravidlá súťaže IJSO na Slovensku

 

Vek súťažiacich

Súťaž IJSO je určená pre žiakov do veku 16 rokov. Presnejšie, súťažiaci nesmú osláviť 16-te narodeniny v žiadnom z mesiacov kalendárneho roka konania medzinárodného kola IJSO (koná sa tradične v decembri). Pre IJSO 2022 to znamená, že súťažiaci musia byť narodení 1. 1. 2007 a neskôr. Nezáleží však na tom, či je súťažiaci žiakom základnej alebo strednej školy.

 

Kolá súťaže v školskom roku 2021/2022

Prvým kolom súťaže je domáci experiment a kvalifikačné kolo. Na základe ich výsledkov (a prípadne výsledkov z predmetových súťaží) budú žiaci pozývaní na 1. výberové sústredenie. Najlepší riešitelia absolvujú letnú prípravu a budú pozvaní na 2. výberové sústredenie v septembri. Záujem zúčastniť sa kvalifikačného kola môže prejaviť každý žiak tak, že sa zaregistruje prostredníctvom formulára a vyrieši domáci experiment do 16.3. 2022:

Viac informácii nájdete na stránke kvalifikačného kola.

Pravidlá prideľovania kvalifikačných bodov pre 1. výberové sústredenie 2022

Kvalifikovať sa na 1. výberové sústredenie možno dvoma spôsobmi:

Primárnym spôsobom je úspešné riešenie kvalifikačného kola, pozostávajúceho z domáceho experimentu a online testu. (Je možné zapojiť sa aj keď budete riešiť iba domáci experiment alebo iba online test.) Za experiment je možné získať 40%  bodov a za online test 60% bodov. Na 1. výberové sústredenie pozveme riešiteľov, ktorí sa umiestnili najlepšie v celkovom poradí, a tých ktorí excelovali buď experimentálnej alebo testovej časti (maximálne však 2 z jednej školy).

Sekundárny spôsob je kvalifikácia cez predošlé úspechy v predmetových olympiádach a korešpondenčných seminároch, prípadne v iných súťažiach zameraných na prírodné vedy. Detailné bodovanie zverejníme v apríli. Upozorňuje však, že týmto spôsobom iba doplníme účastníkov, ktorí sa kvalifikovali prvým spôsobom.

Schválenie organizačného poriadku Ministerstvom školstva: tu