O súťaži

Od roku 2004 sme získali 51 medailí na medzinárodnom kole IJSO!
 

IJSO 2021, Dubaj, SAE (Bratislava, Slovensko)


Medzinárodné kolo IJSO 2021 sa konalo hybridne, so súťažiacimi v domácich krajinách a zástupcami delgácií v Dubaji. Slovenská delegácia ešte vylepšila výsledok z posledného IJSa, spred dvoch rokov. Striebornú medailu získali 5 súťažiaci, Jakub Buzalka, Lujza Lea Lavriková, Michal Semko, Soňa Vasiľová a Igor Vargovič. Bronzovú medailu získal Timotej Bezák. Tento rok sa podarilo trojici v zložení Jakub Buzalka, Michal Semko a Soňa Vasiľová taktiež získať bronzovú medailu za 3. najlepší tímový experiment.

Vedúcimi delegácie boli Iveta Štefančínová (pedagóg Gymnázium J. A. Raymanna, Prešov), Andrej Vlček a Zuzana Magyarová (doktorand FCHPT STU). Priebeh medzinárodného kola v Bratislave zabezpečili Dušan Kavický, Pál Somogyi (obaja doktorandi FMFI UK), a Nina Mayerová (doktorand PriF UK).

 

Fotogaléria


 

Dokumenty


2. výberové sústredenie

Počas leta sa žiaci už tradične pripravovali na 2. výberové sústredenie. Na medzinárodné kolo postúpili prví šiesti súťažiaci

1. výberové sústredenie (online)