O súťaži

Od roku 2004 sme získali 51 medailí na medzinárodnom kole IJSO!
 

Kvalifikácia na celoštátne kolo 2023


Celoštátne kolo Olympiády mladých vedcov (CK IJSO) sa uskutoční 11. - 14. júna 2023. Súčasťou kvalifikácie na CK IJSO je domáci experiment, ktorý žiaci so záujmom o fyziku, chémiu či biológiu môžu riešiť doma, a online test. Na základe výsledkov kvalifikácie a účasti žiakov na predmetových súťažiach pozveme najlepších riešiteľov na CK. Najlepší riešitelia následne absolvujú online letnú prípravu a budú pozvaní na výberové sústredenie v septembri, na ktorom budeme vyberať šesticu reprezentujúcu Slovensko na medzinárodnom kole IJSO!

 

Domáci experiment a online test


Domáci experiment mal termín na vypracovanie do 29.3. 2023 a v ten istý deň prebehol aj online test.

Na CK IJSO postúpilo 22 riešiteľov (s obmedzením 2 postupujúcich za školu) s najvyšším súčtom bodov za test a experiment. Postupujúcim gratulujume a budeme ich informovať aj ďalšom priebehu. Nižšie uvádzame výsledkovú listinu, ako aj zadania a vzorové riešenia testu a experimentu.

Súhrnné usmernenie ku kvalifikácii nájdete nižšie:


Kvalifikácia cez úspechy v iných súťažiach


Účastníci CK IJSO budú doplnení (cca z 25%) najlepšími riešiteľmi predmetových olympiád a korešpondenčných seminárov. Kvalifikačné body budú udelené podľa nasledovného kľúča, pričom v každej z kategórii sa počíta iba najlepší výsledok.

IJSO

Súťažiaci, ktorí nás reprezentovali na medzinárodnom kole IJSO v predchádzajúcom roku sú automaticky pozvaní na CK IJSO.

Predmetové olympiády

Umiestnením sa v okresných a krajských kolách predmetových olympiád (biologická, chemická a fyzikálna) sa súťažiaciam za každú z nich udelí nasledovný počet bodov:

Krajské kolo: 1.-3. miesto 40 b
Krajské kolo: úspešný riešiteľ 30 b
Okresné kolo: 1.-3. miesto 20 b
Okresné kolo: úspešný riešiteľ 15 b

Spolu možno za predmetové olympiády získať až 120 bodov.

Korešpondenčné semináre

Za umiestnenia v korešpondenčných seminároch z fyziky (Pikofyz, FKS, Výfuk a pod.), z chémie (KSICHT, Výbuch a pod.), a z biológie (STEB a pod.) sa prideľujú za každý predmet kvalifikačné body podľa tabuľky nižšie. Ak korešpondenčný seminár zahŕňa viacero vied (napr. Labák: fyzika, chémia aj biológia), pridelené kvalifikačné body sa rozložia do všetkých kategórii rovnomerne:

1.-3. miesto 40 b
4.-10. miesto 20 b
11.-20. miesto 10 b

Spolu možno za korešpondenčné semináre získať taktiež 120 bodov.

Ďalšie možnosti získania kvalifikačných bodov

Súťažiaci, ktorí sa zúčastnili inej súťaže z oblasti prírodných vied, ktorá nie je uvedená vyššie, majú možnosť získať kvalifikačné body aj za takéto úspechy, ak nám o nich dajú vedieť v registračnom formulári. Konkrétny počet kvalifikačných bodov sa posúdi individuálne podľa náročnosti súťaže a dosiahnutého úspechu, avšak za všetky dodatočné aktivity sa môže získať maximálne 20 kvalifikačných bodov v každom z predmetov.

Ako sa registrovať?

Vyplňte kontaktné údaje a zoznam úspechov do prihlasovacieho formulára a fotky diplomov/výsledkové listiny pošlite na adresu dusan.kavicky@ijso.sk. Prihlasovanie týmto spôsobom končí 21.5. 2023. Následne zverejníme zoznam pozvaných na celoštátne kolo.

 

Pravidlá IJSO


Súťaž je určená všetkým žiakom do 15 rokov vrátane (presnejšie tým, ktorí svoje 16. narodeniny oslávia neskôr ako 31. 12. 2023). Podrobné pravidlá, podľa ktorých budeme následne žiakov vyberať, nájdete v časti Pravidlá súťaže.

 

Typické úlohy CK IJSO


Ak chcete získať prehľad o úlohách, aké sa väčšinou na CK IJSO vyskytujú, môžete získať prehľad v sekcii Typické úlohy.

 

V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať dusan.kavicky@ijso.sk.

V roku 2023 sa IJSO koná s podporou Nadácie Dionýza Ilkoviča.