O súťaži

Od roku 2004 sme získali 51 medailí na medzinárodnom kole IJSO!
 

Harmonogram súťaže


 

Marec   Kvalifikácia (domáci experiment + online test)
Máj   Pozývanie riešiteľov kvalifikácie a olympiád na celoštátne kolo
Jún   Celoštátne kolo IJSO
Leto   Letná príprava žiakov
September   Výberové sústredenie IJSO
December   Medzinárodné kolo IJSO

 

Inštrukcie k registrácii do súťaže nájdete v časti kvalifikácia do aktuálneho ročníka.