O súťaži

Od roku 2004 sme získali 51 medailí na medzinárodnom kole IJSO!
 

Na stránke sa pracuje...

Kvalifikácia do letnej prípravy olympiády mladých vedcov 2020

 

Celoštátne kolo Olympiády mladých vedcov (CK IJSO) sa bohužiaľ kvôli koronavírusu tento rok neuskutoční. Namiesto neho zverejňujeme domáci experiment, ktorý žiaci so záujmom o fyziku, chémiu či biológiu môžu riešiť doma. Termín jeho odovzdania je do 24. 5. 2020. Na základe výsledkov experimentu a účasti žiakov na predmetových súťažiach pozveme najlepších riešiteľov do letnej prípravy. Dúfame, že sa nám situácia umožní zorganizovať výberové kolo pre najlepších riešiteľov z letnej prípravy v septembri, na ktorom budeme vyberať šesticu reprezentujúcu Slovensku na medzinárodnom kole IJSO vo Frankfurte nad Mohanom!

Prihlasovanie

Súťažiaci sa do letnej prípravy kvalifikujú ziskom dostatočného počtu kvalifikačných bodov, ktoré získavajú na základe svojich doterajších úspechov v súťažiach vo fyzike, chémii a biológii, ktoré uvedú do prihlasovacieho formulára do 24. 5. 2020 a bodov získaných za domáci experiment.

Pravidlá udeľovania kvalifikačných bodov pre kvalifikáciu do CK IJSO nájdete v časti Pravidlá súťaže. Prihlasovanie je otvorené do 24. 5. 2020.

Zadania domáceho experimentu sú tuDomáci experiment
Vyplnený odpoveďový hárok nám zasielajte na adresu martin.chudjak@ijso.sk do 24. 5. 2020.

 

Pravidlá IJSO

Súťaž je určená všetkým žiakom do 15 rokov vrátane (presnejšie tým, ktorí svoje 16. narodeniny oslávia neskôr ako 31. 12. 2020). Podrobné pravidlá, podľa ktorých budeme následne žiakov vyberať, nájdete v časti Pravidlá súťaže.

Typické úlohy CK IJSO

Ak chcete získať prehľad o úlohách, aké sa väčšinou na CK IJSO vyskytujú, môžete získať prehľad v sekcii Typické úlohy.

V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať martin.chudjak@ijso.sk.