O súťaži

Od roku 2004 sme získali 51 medailí na medzinárodnom kole IJSO!
 

IJSO 2020, Frankfurt, Nemecko


Medzinárodné kolo 2020 vo Frankfurte bolo z dôvodu pandémie COVID-19 zrušené.

 

Dokumenty


2. výberové sústredenie

Hoci sa medzinárodné kolo neuskutočnilo, v septembri sa uskutočnilo "výberové sústredenie", na ktoré bolo pozvaných 12 najlepších súťažiacich na základe kvalifikácie. Samotnému výberovému sústredeniu predchádzala už tradičná letná príprava, ktorej výsledky boli započítané aj do finálneho hodnotenia.

 

Aktuality


2. výberové sústredenie je za nami

V Bratislave sa 9.-11.9.2020 uskutočnilo 2. výberové sústredenie IJSO 2020. Na pôde Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a pôde Fakulty prírodných vied UK súťažilo 12 najlepších žiakov z domáceho kola. Hoci tento rok nebude najlepšia šestica reprezentovať Slovensko na medzinárodnom kole v Nemecku, cenou útechy mohli byť spoločenské hry, ktorými boli ocenení všetci úspešní riešitelia. Výsledky súťaže nájdete tu. Môžete si prečítať aj kompletnú spravu zo sústredenia.


Medzinárodné kolo IJSO 2020 zrušené!

Vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu Covid-19 sa organizátori rozhlodli zrušiť medzinárodné kolo IJSO vo Frankfurte nad Mohanom. Veríme, že situácia sa ustáli a medzinárodné kolo IJSO v Spojených arabských emirátoch sa v roku 2021 sa uskutoční podľa plánov.


Domáce kolo vyhodnotené

Výsledkovú listinu z domáceho experimentu, ktorá obsahuje zoznam postupujúcich na výberové sústredenie nájdete tu.


Domáci experiment zverejnený

Zadania nájdete tu. Tento rok sa celoštátne kolo bohužiaľ nekoná.


Nový ročník spustený

Aj tento rok hľadáme mladé vedecké talenty. Informácie o prihlásení nájdete tu.