O súťaži

Od roku 2004 sme získali 51 medailí na medzinárodnom kole IJSO!
 

IJSO – aké úlohy sa môžu vyskytnúť


Na medzinárodnom kole IJSO sa vyskytujú aj úlohy, ktoré presahujú rámec učiva základnej školy. Má to dva dôvody:

  • učebné osnovy jednotlivých štátov sa veľmi líšia a úlohy sú kompromisom,
  • účastníci medzinárodného kola sú tí najlepší z najlepších, takže jednoduché úlohy by pravdepodobne vyriešili úplne všetci.

Toto musíme zohľadniť aj pri výbere reprezentácie Slovenska, a preto už na celoštátnom kole IJSO zaraďujeme niektoré úlohy z oblastí presahujúcich osnovy učiva základnej školy. Tieto pokročilé okruhy tém, ktoré sa na celoštátnom kole IJSO môžu vyskytnúť, sme zosumarizovali v nasledujúcich sylaboch.

Neočakáva sa, že súťažiaci budú ovládať všetko – jednoducho si nájdite oblasti, ktoré vás zaujali a preštudujte si vhodné učebnice, poproste o vysvetlenie svojich učiteľov či starších kamarátov. Čím viac pokročilých okruhov zo sylabov zvládnete, tým väčšiu budete mať šancu na získanie miesta v reprezentácii Slovenska na medzinárodnom kole IJSO.

 

Sylabus celoštátneho kola

Obsahuje prehľad teoretických, výpočtových a laboratórnych znalostí, ktoré môžu súťažiaci na celoštátnom kole potrebovať. Sylaby z jednotlivých predmetov:

Ukážkové príklady, ktoré môžu byť na celoštátnom kole:

Žiakom, ktorí postúpia na celoštátne kolo, odporúčame, aby si pozreli nasledovné video a náučný text.

 

Zbierka riešených úloh

Vďaka Agentúre na podporu výskumu a vývoja (APVV) sme mohli vydať zbierku riešených úloh IJSO. Je možné ju použiť na prípravu žiakov či už pre učiteľov, alebo žiakov samotných.
Stiahnite si vo formáte PDF:

 

Sylabus medzinárodného kola

Je to prehľad vedomostí a zručností z matematiky, fyziky, chémie a biológie, ktoré sa očakávajú od súťažiacich. Súčasťou sylabu sú aj také oblasti, ktoré nie sú obsahom štúdia na slovenských základných školách. Dôvodom je to, že IJSO je medzinárodná súťaž a jej sylabus vznikol ako kompromisná kombinácia sylabov školských systémov zúčastnených krajín.

Stiahnuť sylabus tu.