O súťaži

Od roku 2004 sme získali 51 medailí na medzinárodnom kole IJSO!
 

IJSO 2007, Taipei, Tajvan


Rok 2007 bol pre IJSO na Slovensku kľúčovým. Na Ministerstve školstva bol zaregistrovaný štatút súťaže, čím sa jej vyhlasovateľom stalo Ministerstvo školstva a jej organizovaním bola poverená IUVENTA. IJSO dostalo teda podobnú podporu, ako predmetové olympiády. Letenky platilo MŠ, iba vložné na súťaž si hradili účastníci sami.
Účasť Slovenska na 4. ročníku IJSO bol prenikavým úspechom. Šesť žiakov vyhralo spolu deväť medailí! Najväčšiu radosť sme mali z jednej zlatej a dvoch strieborných medailí, ale aj z bronzových medailí za tretí najlepší experiment spomedzi 66 súťažiacich krajín.
Takýto úspech bol zadosťučinením za čas strávený prípravou súťažiacich, ako aj samotnej súťaže.

 

Fotogaléria


 

Dokumenty


  • Správa z roku 2007 - Správa o našej účasti na štvrtom ročníku IJSO v Taipei, kde sme získali jednu zlatú, päť strieborných a tri bronzové medaily!
  • Prihláška - Prihláška do súťaže v roku 2007.
  • Test - Test, ktorý súťažiaci riešili na celoštátnom výbere v júni 2007.
  • Experiment - Experiment, ktorý súťažiaci robili na sústredení pred odletom na Tajvan.