O súťaži

Od roku 2004 sme získali 51 medailí na medzinárodnom kole IJSO!
 

Na IJSO 2013 slovenskí žiaci vybojovali 3 bronzové medaily. Mali sme šancu aj na získanie aspoň jednej striebornej medaily, jeden tím mal však smolu pri experimente.

Dokumenty k IJSO 2013:

list školám - úvodná informácia o IJSO 2013

domáci experiment - zadanie s riešeniami

test - s riešeniami

zoznam postupujúcich - na celoštátne kolo na základe výsledkov domáceho experimentu a testu

pozvánka - na celoštátne kolo IJSO

teoretické úlohy z fyziky, chémie a biológie - na celoštátnom kole

výsledková listina - z celoštátneho kola IJSO

pozvánka - na výberové sústredenie

teoretické úlohy z fyziky, chémie a biológie - na výberovom sústredení

výsledková listina - z výberového sústredenia, postupujúci na medzinárodné kolo IJSO

Správa - z medzinárodného kola IJSO