Školské kolo IJSO 2024 je za nami!

Zadanie a pokyny k experimentálnej úlohe nájdete tu.

more-button take-button -->
 

Zverejnili sme zadania experimentálnej úlohy kvalifikácie!

Zadania experimentu a pokyny k jeho vypracovaniu nájdete v sekcii Na stiahnutie.

 

Spustili sme registráciu na školské kolo!

Na školské kolo IJSO 2024 môžete svojich talentovaných žiakov registrovať pomocou Edupage. Podrobné informácie a návody nájdete v sekcii Aktuality.

Medaily z Thajska!

Slovenská reprezentácia JSO 2023 doniesla z Bangkoku päť medailí.

IJSO-become-the-top-young-scientist

Viac informácií o ich medzinárodnom úspechu nájdete tu.

 

Olympiáda Mladých Vedcov


IJSO (International Junior Science Olympiad) je vedomostná súťaž z fyziky, chémie a biológie, ktorá je určená pre žiakov s vekom do 16 rokov (na Slovensku najmä pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií). Súťaž je unikátna tým, že každý súťažici musí preukázať vedomosti zo všetkých troch oblastí. Odmenou za poctivú a náročnú prípravu je možnosť reprezentovať Slovensko na medzinárodnom kole súťaže, ktoré sa tradične koná v decembri. Okrem individuálnych častí súťaže (testy a riešenie úloh) súťažia na IJSO aj trojčlenné družstvá o najlepšie zvládnutý experiment pokrývajúci fyziku, chémiu a biológiu.

V roku 2023 sa IJSO koná s podporou Nadácie Dionýza Ilkoviča.