Celoštátne kolo!

Viac informácií o jeho priebehu nájdete v sekcii Aktuality.

more-button take-button -->
 

Celoštátne kolo IJSO 2024

CK IJSO 2024 sa uskutočnlo v Bratislave od 26. do 31. mája 2024. Po týždni zápolenia v troch vedných disciplínach poznáme postupujúcich na výberové kolo. Výsledkovú listinu a fotky nájdete na nasledujúcom odkaze

Zverejnili sme vzorové riešenia experimentálnej úlohy kvalifikácie!

 

Termín odovzdania experimentálnej úlohy - 14.4.2024 - je za nami. Opravené riešenia dostanete 13.5.2024. Vzorové riešenia nájdete v sekcii Na stiahnutie

Spustili sme registráciu na školské kolo!

Na školské kolo IJSO 2024 môžete svojich talentovaných žiakov registrovať pomocou Edupage. Podrobné informácie a návody nájdete v sekcii Aktuality.

 

Olympiáda Mladých Vedcov


IJSO (International Junior Science Olympiad) je vedomostná súťaž z fyziky, chémie a biológie, ktorá je určená pre žiakov s vekom do 16 rokov (na Slovensku najmä pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií). Súťaž je unikátna tým, že každý súťažici musí preukázať vedomosti zo všetkých troch oblastí. Odmenou za poctivú a náročnú prípravu je možnosť reprezentovať Slovensko na medzinárodnom kole súťaže, ktoré sa tradične koná v decembri. Okrem individuálnych častí súťaže (testy a riešenie úloh) súťažia na IJSO aj trojčlenné družstvá o najlepšie zvládnutý experiment pokrývajúci fyziku, chémiu a biológiu.

V roku 2023 sa IJSO koná s podporou Nadácie Dionýza Ilkoviča.