1. výberové sústredenie je za nami!

Na stránke 1. výberového sústredenia nájdete výsledkovú listinu. Súťažiacim kvalifikovaným na 2. výberové sústredenie gratulujeme! 

more-button take-button -->
 

Vymýšľaj a experimentuj

Nezúčastnil si sa kvalifikačného kola? Ak si riešiteľom olympiád, stále máš možnosť zúčastniť sa výberového sústredenia.
IJSO-get-involved

1. výberové kolo IJSO prebehne v júni. Môžete sa tešiť na množstvo zaujímavých úloh a experimentov, už na pôde Univerzity Komenského.

Získavaj skúsenosti

Reprezentuj Slovensko na medzinárodnom kole IJSO 2022 ktoré sa uskutoční v decembri. (O formáte budeme informovať.)
IJSO-become-the-top-young-scientist

Prebojuj sa cez slovenské výberové sústredenia a na medzinárodnom kole zisti, či si lepší ako súťažiaci z iných krajín.

Medzinárodný úspech!

Naši reprezentanti uspeli na hybridnom medzinárodnom kole IJSO 2021 organizovanom SAE.
IJSO-2021-will-be-held-in-UAE

V konkurencii vyše 300 súťažiacich získali 5 strieborných a 1 bronzovú medailu. Navyše získali bronzovú medailu za 3. najlepší tímový experiment.

 

Olympiáda Mladých Vedcov

IJSO (International Junior Science Olympiad) je vedomostná súťaž z fyziky, chémie a biológie, ktorá je určená pre žiakov s vekom do 16 rokov (na Slovensku najmä pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií). Súťaž je unikátna tým, že každý súťažici musí preukázať vedomosti zo všetkých troch oblastí. Odmenou za poctivú a náročnú prípravu je možnosť reprezentovať Slovensko na medzinárodnom kole súťaže, ktoré sa tradične koná v decembri. Okrem individuálnych častí súťaže (testy a riešenie úloh) súťažia na IJSO aj trojčlenné družstvá o najlepšie zvládnutý experiment pokrývajúci fyziku, chémiu a biológiu.

V roku 2022 sa IJSO koná s podporou Systémového programu pre komplexné vzdelávanie a kritické myslenie, ktorý spoločne realizujú viaceré ústavy SAV s podporou MŠŠVaV.