Zakladné informácie

Všetko čo potrebujete vediet na prihlasenie do systemu
 

Medzinárodná olympiáda mladých vedcov (IJSO)

je súťaž z fyziky, chémie a biológie určená pre žiakov s vekom do 16 rokov. Zapojiť sa môžu všetci žiaci, ktorí v roku 2018 ešte nedosiahnu vek 16 rokov (narodení 1. 1. 2003 alebo neskôr). Nezáleží pri tom, či študujú na základnej alebo strednej škole. Súťaž po organizačnej stránke zabezpečuje IUVENTA, ktorá aj hradí všetky náklady spojené s výberovým procesom a cestou na medzinárodné kolo.

Žiaci musia preukázať vedomosti zo všetkých troch oblastí, čím je táto súťaž osobitá. Na druhej strane je odmenou možnosť reprezentovať Slovensko na medzinárodnom kole. 

Najväčšiu šancu uspieť v súťaži majú samozrejme tí žiaci, ktorých talent sa už prejavil úspechmi v iných súťažiach z fyziky, chémie alebo biológie, preto súčasťou prihlášky je aj časť venovaná doterajším úspechom.

Rámcový harmonogram súťaže

Registrácia do súťaže

Aby si sa zapojil do súťaže, vyplň elektronicky prihlášku a pošli na v nej uvedenú e-mailovú adresu.